Viktiga punkter

Varenda armbrytningsrörelse kan utföras med olika grad av ett antal ”viktiga punkter” för rörelsen.

För att kunna beskriva armbrytningsrörelser måste vi använda ett antal precisa termer (namn, benämningar) för de olika punkterna i varje rörelse. Vi ska diskutera dessa dessa punkter innan vi går in på armbrytningsrörelserna, så att vi kommer att ha en gemensam förståelse av termerna som används för att beskriva rörelserna.

Till exempel, om vi skulle säga att du måste ha din handled ”böjd”, skulle du inte veta vad vi menar för det handleden kan vara böjd på många olika sätt. Därför måste du bli bekväm med betydelsen för ord som ”flexad” handled, ”vriden” hand och ”låg” hand (även känt som ”armbågs-avvikelse”)

Här följer de tolv viktiga punkterna för varje armbrytningsrörelse:

 1. grepp
 2. handhöjd
 3. armbågsposition
 4. humerus adduction (överarmsbens indragning mot kroppscentrum)
 5. handledens böjning
 6. armbågens böjning
 7. bakåtdrag
 8. bålrotation
 9. bålböjning (åt sidan)
 10. axelvridning
 11. handrotation
 12. benens användning

Genom att applicera olika grad av dessa punkter till de huvudsakliga rörelserna kan det skapas en mängd olika armbrytningsrörelser.

Ett annat skäl till att det är värt att lära sig termerna som vi använder för att beskriva punkterna är att punkterna skapar grunden för vår övningssida. Det är förnuftigt att punkterna skapar grunden för beskrivning av armbrytningsövningarna eftersom förbättring av styrkan i varje punkt förbättrar förmågan att utföra rörelserna.