Hur man bryter arm

Armbrytning är en sport som innehåller styrka, teknik, strategi och snabbhet. Å andra sidan, armbrytning är en sport där styrka kvarstår som viktigast och allt du behöver göra är att tvinga ned din motståndares hand. Trots det, armbrytning är inte så enkel som den ser ut, vilket du kommer att inse när du läst igenom denna bok.

Det är mycket svårt att skriva om hur man bryter arm. Det är troligen därför som det finns så lite skrivet om det. Den miljon av varianter på rörelser gör det svårt att beskriva i ord hur man bryter arm. Dessutom är det så att inte alla armbrytare använder samma ord för att beskriva samma sak. Emellertid, här har vi skapat en struktur för armbrytning och ett ordförråd som alla kan använda och vi har börjat en grundlig diskussion om hur man bryter arm.

Vi börjar med grunderna om vad en armbrytningsmatch är och arbetar oss igenom mer tekniska aspekter av sporten som t.ex hur man utför rörelserna. Vi täcker också in reglerna, övningar, skador och de genetiska faktorerna.

Bordet

Tävlingsinriktad armbrytning utförs på ett armbrytningsbord. Här är ett fotografi av ovansidan av ett armbrytningsbord med dess viktiga delar markerade.

Bordsytan har två halvor — din sida och din motståndares sida. Du står på din sida av bordet och din motståndare på sin sida av bordet.

För att klargöra helt så använder vi följande benämningar för att beskriva de två halvorna och de två sidorna på ovansidan av ett armbrytningsbord sett från en armbrytare som står på ”din sida”.

En armbrytningsmatch är vunnen när en deltagaren framgångsrikt har tryckt ned motståndarens hand mot eller i nivå med nedslagskudden.

Att vinna

Du besegrar din motståndare när du får hans eller hennes hand att bryta ”nedslagsnivån” (som är parallell med bordsytan och i höjd med nedslagskuddens ovansida, motsvarande gummibandets höjd) på din halva av bordet.

Med din halva av bordet menar vi vänster halva av ordet när du bryter med höger arm. När du bryter med vänster arm är din halva till höger.

Med handen menas, i sammanhanget att vinna över någon, från handleden till fingertopparna. Därför kan någon förlora genom att endast ha sin handled eller ett av sina fingar under nedslagsnivån.

Gummisnodden på behöver inte beröras för att vinna. Den finns där som en guide för att hjälpa domarna att se om du fått ner motståndarens hand tillräckligt långt för att vinna. Gummisnodden (pin line) hålls på plats 3″ (c.a 7,5 cm) ovanför och parallellt med bordsytan av två fästpinnar. Denna höjd är den höjd från bordet som om den bryts av din motståndare någonstans på din halva, gör att du vinner matchen. När en förlust inte uppstår på grund av beröring av nedslagskudden, kallas det en ”parallell förlust”.

Inte vid något tillfälle får ditt huvud, bröst eller någon axel komma över på motståndarens sida av bordet. Genom hela matchen måste du stanna på din sida och för att vinna måste du få ner motståndarens hand på din halva av bordet. Förutom att stanna på din sida av bordet, får du inte beröra din hand med någon del av din kropp, d.v.s axel eller huvud.

Vi benämner också tilll riktningen på bordet mellan armbågskuddarna som nord-syd. Rörelse mot din sida av bordet är en rörelse åt söder. Rörelse mot din motståndares sida är att röra sig norrut. Rörelse från ett handtag till det andra benämns väst-öst. Idealt, med din högra arm, ska du försöka att flytta din motståndares hand in i det syd-västliga hörnet av bordet. Med vänster arm ska du försöka flytta motståndarens hand in i det syd-östra hörnet av bordet.

Bordet som beskrivs ovan används av Canadian Armwrestling Federation och World Armwrestling Federation. Många andra armbrytnings-organisationer använder andra typer av bord. Många har nedslagskuddar istället för gummisnoddar och fästpinnar. På ett sådant bord behöver du inte få motståndarens hand att nudda nedslagskudden för att vinna – det finns fortfarande en ”nedslagsnivå”. Det finns olika typer av position för nedslagskuddarna, några är parallella med kortsidorna på bordet och andra är vinklade från kortsidan mot den långa sidan.

Vi har valt ”gummisnodd”-varianten av bord för demonstrationssyfte för att på denna typ av bord är inte sikten av armbrytarhändelserna skymd av nedslagskuddar (eller domaren som måste böja sig över nedslagskudden för att kunna se om det ör en vinst). World Armwrestling Federation använder också ”gummisnodd”-varianten. Emeööertid, många organisationer använder fortfarande den äldre typen av nedslagskuddar istället.

Några mycket gamla bord hade ”koppar” istället för armbågskuddar. Kopparna var ringformad skumgummi där du måste ha in armbåge under matchen. Alla armbrytar-organisationer använder nu armbågskuddar istället.