Att starta en match

Det följande är en kronologisk ordning på de händelser som utspelar sig vid en start av en armbrytningsmatch:

1. Armbrytarna kallas till bordet av presentatören, eller utroparen.


2. Armbrytarna kommer till bordet, den först utropade kan välja sida och deltagarna skakar hand. Vanligtvis används höger hand för att skaka hand men en del föredrar att skaka hand med handen som de inte ska tävla med i den matchen.

3. Innan greppet tas måste den brytande armens armbåge vara placerad på armbågskudden och den andra handen ha greppat (eller vidröra) handtaget på din halva av bordet. Det spelar ingen roll i vilken ordning detta sker, men båda sakerna måste vara utförda innan grepp tas.

4. Därefter tas greppet.

5. När domaren anser att iordningställandet (positioneringen av deltagarnas fingrar, händer, armar, överkropp mm) är korrekt, kommer han eller hon att säga ”Ready — Go”.

6. När ”Go” är sagt, börjar armbrytarna att försöka att få ned motståndarens hand och vinna.

De ovanstående sex stegen täcker grunderna i hur man startar en match. Vi kommer inte att gå in i detalj i reglerna för armbrytning här; ett skäl för det är att olika armbrytningsorganisationer använder olika regler.